S. J. Jananiy

Bharathiya Vidya Bhavan (Mini Hall), Mylapore, Chennai

Maa Bhajan Concert tomorrow from 6.30 - 8 pm @ Bharathiya Vidya Bhavan mini hall after the inauguration of Bhavan’s Navarathri Mandapam Music Series

Will be performing with Sri. Sai Narasimhan - Flute Sri. Chandrajith - Tabla Sri. Rajath - Dholak