Violin - Sri. S. P. Anantapadhmanabha

Mridangam - Sri. Mannarkoil J. Balaji

Ghatam- Sri. Adambakkam Shankar

Tambura - Smt. Latha