Lyrics

Jana Gana Mana Adhinaayak Jaya Hey

Bhaarat Bhaagya Vidhaataa

Panjaab Sindhu Gujarat Maraatha

Draavid Utkala Banga

Vindhya Himaachal Yamuna Ganga

Uchchhal Jaladhi Taranga

Tav Shubh Naamey Jaagey

Tav Shubh Aashish Maange

Gaahey Tav Jayagaathaa

Jana Gana Mangal Daayak, Jaya Hey

Bhaarat Bhaagya Vidhaataa

Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,

Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey!