Aug2

Violin - Sri. Suresh Babu

Mridangam - Sri. Burra Sriram

Kanjira - Sri. Papanasam Sethuraman